Welkom

Op de portaalsite vindt u naast algemene informatie over de afdelingen en de bibliotheken, gegevens over personeel en een overzicht van lezingen, conferenties en publicaties die door onze medewerkers worden verzorgd. Gegevens over onderwijs en onderzoek zijn opgedeeld per afdeling (resp. Latijn of Grieks). Daarnaast kan u op deze site ook terecht voor informatie over de activiteiten van het Nederlands Klassiek Verbond en het Griekenlandcentrum.

Toekomstige student?

  • Klik hier voor meer informatie over de opleiding Grieks
  • Bekijk hier de infobrochure van de afdeling Latijn