logo GC

Algemene Informatie

Inleiding

Sinds zijn oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent zich tot doel de Griekse cultuur van oudheid tot heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, occasioneel aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking, en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

In 2016-17 gingen we op zoek naar de Griekse identiteit en hoe deze zich verhoudt tot ‘de ander’. We zagen lezing na lezing hoe het beeld van ‘Grieks-zijn’ veranderde doorheen de lange Griekse geschiedenis en hoe het idee van ‘barbaar’ al evenzeer evolueerde. Ook in het komend academiejaar 2017-18 vallen onze lezingen onder een overkoepelend thema. In “Reizen om te leren: een topografie van de Griekse cultuur” gaan we als het ware op rondreis door Griekenland. In elke lezing staat een bepaalde plaats centraal die belangrijk (geweest) is in de Griekse cultuur, beginnende bij het prille begin en eindigend in het heden.


Activiteiten

Het programma voor 2017-2018 is hier beschikbaar. 

Tijdschrift

Ook Tetradio, het tijdschrift van het Griekenlandcentrum, werd in een nieuw jasje gestoken. De neerslag van de lezingen uit de themareeks 2014-15 “In Helleense velden” is namelijk het allereerste themanummer in onze geschiedenis: Tetradio 24 (2015) "In Helleense velden" is in 2016 verschenen en kan besteld worden via de webshop Skribis.

Het tweede themanummer Tetradio 25 (2016) "Mythologie tot orthodoxie", met daarin de neerslag van de lezingenreeks van 2015-16 verscheen in mei 2017 en kan eveneens via de webshop besteld worden.

Voor alle praktisch informatie over Tetradio en de inhoud van alle voorbije jaargangen verwijzen we naar onze afzonderlijke Tetradio-pagina.

Praktische info

Geïnteresseerd?  Via een overschrijving van €20 (voor pas afgestudeerden: €15) op rekeningnummer 880-3250501-78 (IBAN: BE69 8803 2505 0178) wordt u lid van het Griekenlandcentrum. Nieuwe leden dienen zich ook aan te melden via e-mail.

Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvangt u het tijdschrift Tetradio, krijgt u een korting op al onze extra activiteiten en bent u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De gewone voordrachten woont u als lid uiteraard kosteloos bij!

Pas op! Wie zich lid maakt voor het werkingsjaar 2017-18 ontvangt Tetradio 27 (themanummer “Reizen om te leren") dat begin 2019 zal verschijnen.

Daarnaast is er ook de formule voor partners. Een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €7,5 (zonder Tetradio).

Inlichtingen

Inlichtingen kan u bekomen bij Gunnar De Boel, Julie Boeten en Sien De Groot

* adres: Griekenlandcentrum (Afdeling Grieks), Blandijnberg 2, 9000 GENT
* e-mail:
* telefoon: 09/264 40 39

Volg "Griekenlandcentrum - Universiteit Gent" ook op facebook!


Bijscholing

Voor leerkrachten is het mogelijk de volledige lezingenreeks als bijscholingspakket te volgen. Gelieve ons hiervoor via e-mail te contacteren. Ook voor individuele lezingen zijn er bijscholingsattesten beschikbaar aan de kassa.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het Griekenlandcentrum is als volgt samengesteld:

o Gunnar de Boel (voorzitter)
o Julie Boeten en Sien De Groot (secretarissen)
o Kristoffel Demoen (editor Tetradio)
o Pieter Borghart (redactiesecretaris Tetradio)
o Koen De Temmerman
o Marc De Groote
o Katja De Herdt
o Berenice Verhelst